Vangažu Mūzikas un mākslas skola

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

  • sla_ (1).jpg
  • sla_ (2).jpg
  • sla_ (3).jpg
  • sla_ (4).jpg
  • sla_ (5).jpg
  • sla_ (6).jpg
  • sla_ (7).jpg
  • sla_ (8).jpg
  • sla_ (9).jpg

Vēstures fakti

            2021.gada 1.jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola sadalījās pēc agrākās vēsturiskās piederības, kā rezultātā izveidojās divas autonomas izglītības iestādes - Vangažu Mūzikas un mākslas skola un Inčukalna Mūzikas un mākslas skola. Skolas direktore kopš 2009.gada ir Ieva Kikuste.

             Vangažu Mūzikas un mākslas skola dibināta 1998.gada 15.septembrī ar Vangažu pilsētas domes lēmumu Nr. 73. Skolas pirmā direktore bija Ieva Putniņa.

               No 2003.gada Vangažu Mūzikas un mākslas skolai pievienojās izglītojamie no Garkalnes pamatskolas. Garkalnes pamatskolā tika izveidots pirmais mācību punkts ar 32 audzēkņiem un 2008.gadā tika atvērts otrs mācību punkts Berģu pamatskolā ar 26 audzēkņiem. Teritoriālās reformas rezultātā jaunizveidotais Garkalnes novads dibināja autonomu skolu. 2010.gada janvārī izveidojās Berģu Mūzikas un mākslas skola, kurā mācās arī bijušo mācību punktu audzēkņi.

          Vangažu mūzikas un mākslas skola vairākkārtīgi mainījusi atrašanās vietu. Sākotnēji tā darbojās Vangažu vidusskolas telpās, vēlāk Vangažu bērnunama telpās, bet par patstāvīgo atrašanās vietu kopš 2005.gada iemantojusi Vangažu vidusskolas vecāko korpusu.

                Inčukalna pagasta mūzikas skola dibināta 1992. gada 1.septembrī ar Inčukalna pagasta deputātu padomes sasaukuma 16.sesijas lēmumu. Tās direktors visu pastāvēšanas laiku bijis Vitalis Kikusts. Skolas dibināšanas pamatideja bija savs pūtēju orķestris, kas veidotu jauno mūziķu bāzi. Līdz pat šai dienai tā tiek veiksmīgi realizēta. Kopš dibināšanas skola darbojas Inčukalna pamatskolas telpās. 2006. gada 31.oktobrī Inčukalna pagasta mūzikas skola tika pārdēvēta par Inčukalna Mūzikas skolu.

                 Pēc 2009.gada novadu reorganizācijas Inčukalna Mūzikas skola tika apvienota ar Vangažu Mūzikas un mākslas skolu un tika izveidota jauna Inčukalna novada domes dibināta izglītības iestāde. Tā izveidota 2009.gada 2.novembrī, kas veiksmīgi turpināja darboties gan Inčukalnā, gan Vangažos līdz 2021. gada 10.augustam. 

             Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas darbības tiesiskais pamats ir LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Inčukalna novada domes apstiprinātais skolas Nolikums.