Pieejamības rīki

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

  • sla_ (1).jpg
  • sla_ (2).jpg
  • sla_ (3).jpg
  • sla_ (4).jpg
  • sla_ (5).jpg
  • sla_ (6).jpg
  • sla_ (7).jpg
  • sla_ (8).jpg
  • sla_ (9).jpg

"Pirmklasnieki nāk!"

 IMG 20220221 141159 21.februāra pēcpusdienā Vangažu Mūzikas un mākslas skolas kamerzālē izskanēja koncerts "Pirmklasnieki nāk!" 1.klases audzēkņi iepazīstināja viens otru ar savu mūzikas instrumentu. Koncertā valdīja priecīga un satraukta gaisotne, bērni labprāt demonstrēja pirmās iemaņas

Lasīt tālāk...

1.semestra notikumu apskats!

        Sarežģīts, bet skaists un notikumiem bagāts gads, kas ir mācījis mums mazāk plānot, bet vairāk ļauties un uzticēties. Šajā pārmaiņu laikā nākas būt elastīgiem un daudzas lietas pakārtot šai sarežģītajai situācijai. Bet, neskatoties uz to, visu pusgadu esam radoši un veiksmīgi darbojušies.

        Septembrī nosvinējām Vangažu pilsētas 30 gadu jubileju ar skaistu koncertu skolas pagalmā, kurā piedalījās – vijoles, klavieru, ģitāras un sitaminstrumentu klases audzēkņi un pedagogi ar dažādiem muzikāliem priekšnesumiem. Mākslas nodaļas audzēkņi bija čakli strādājuši un izveidojuši skaistas mozaīkas.

         Oktobra un novembra mēnesi strādājām gan klātienē, gan daļēji attālināti.

     Decembra mēnesī skolā valdīja pirmssvētku rosība un liels darbīgums – mūzikas un mākslas nodaļas audzēkņi gatavojās I semestra noslēguma ieskaitēm un darbu skatēm. Ienākot skolas vestibilā valda īpaša noskaņa, kas piepildīta ar vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu brīnišķīgajiem darbiem.

    Mūsu veikumu par skolas iekšējo darbību var apskatīt arī Facebook lapā Vangažu Mūzikas un mākslas skola -           https://www.facebook.com/vangazumms

 Paldies visiem audzēkņiem, pedagogiem par ieguldīto darbu un vecākiem par veiksmīgu sadarbību!

 

Izglītības metodiķe mūzikā Līga Vasiļjeva

Darbu skate!

Labi padarīta darba sajūta pirmo mācību semestri noslēdzot vizuāli plastiskās mākslas nodaļā!

vairāk foto galerijā...