Pieejamības rīki

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

Vangažu Mūzikas un mākslas skola

  • sla_ (1).jpg
  • sla_ (2).jpg
  • sla_ (3).jpg
  • sla_ (4).jpg
  • sla_ (5).jpg
  • sla_ (6).jpg
  • sla_ (7).jpg
  • sla_ (8).jpg
  • sla_ (9).jpg

Afišas martā

vijolkonkurssZenu koncerts Majas lapai

7. Starptautiskajā bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas konkursā "Saules krasts - Brīnums"

ArtaIneseSamanta 1

 7. Starptautiskajā bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas konkursā "Saules krasts - Brīnums" Inese Reinfelde ieguvusi 1.vietu un Sofija Grigorjeva 2.vietu! Sveicam meitenes un viņu skolotājas Kristīni Roni un Ingūnu Lindi!
 Piešķirtas arī atzinības šiem audzēkņiem: Ksenija Rutkovska, Marta Rasma Andersone, Arta Adrija Kerna, Samanta Asīte, Kate Estere Kļaviņa, Valts Ņikiforovs.

Marija Stepanova un Romāns Abramovs saņem Atzinības rakstus

Pat rmarijaiPat romanam 2017. gada 18. februārī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā mūsu audzēkņi Romāns Abramovs un Marija Stepanova piedalījās Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa 2.kārtā. Abi skolotāja Jurija Kaspera audzēkņi savu programmu izpildīja kvalitatīvi un muzikāli, un Marija Stepanova ieguva Atzinības rakstu savā vecuma grupā.

                         Apsveicam un lepojamies ar panākumiem!